Firma „AMA-PROJEKT” S.C. poleca następujące usługi:
- kompleksowe projektowanie elektrofiltrów, wszelkiego rodzaju kanałów spalin, konstrukcji wsporczych-podporowych, klatek schodowych z opodestowaniem, zadaszeń;
- wykonywanie projektów modernizacji eksploatowanych elektrofiltrów;
- opracowywanie ekspertyz stanu technicznego elektrofiltrów umożliwiające planowanie remontów bieżących i kapitalnych;
- pośrednictwo w zakresie dostaw części elektrofiltrów do remontu;
- prowadzenie nadzorów montażowych elektrofiltrów oraz ich remontów;
- wykonywanie obliczeń statycznych konstrukcji;
- wykonywanie projektów termoizolacji urządzeń;
- wykonywanie projektów urządzeń mechanicznych;


Polecamy również:
- wykonywanie dokumentacji technicznych konstrukcji stalowych wg projektów indywidualnych np.: hale, estakady;
- wykonywanie dokumentacji technicznych elementów maszyn i urządzeń wg projektów indywidualnych np.: przenośniki zgrzebłowe, taśmowe;
- wsparcie techniczne i doradztwo inwestycyjne;
- szeroki zakres nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych;
- projekty indywidualne dostosowane do charakteru działalności i potrzeb Inwestora;
- możliwości rozbudowy istniejących obiektów;
- nadzory autorskie;
- usługi w zakresie komputerowego przerysowywania istniejących rysunków

Dokumentację wykonujemy w formie elektronicznej: AutoCad, MS Word, MS Excel. Deklarujemy pomoc przy wyborze optymalnej koncepcji inwestycji, opracowania projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej, także we wszelkich uzgodnieniach. Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i technicznie do profesjonalnego wykonania każdego zadania inwestycyjnego w zaplanowanym terminie i w standardzie przez Państwa oczekiwanym.